ПРОТОКОЛДОР


ОшМУнун эл аралык билим берүү программалары колледжинин 2022- жылдын 26-декабрындагы отурумунун протоколу


ОшМУнун Эл аралык билим берүү программалары колледжинин бөлүм башчылары, окуу жана тарбиялык иштер боюнча директордун орун басарларынын кезексиз өткөрүлгөн жыйынынын протоколу 2023