Академическая мобильностьЭл аралык билим берүү программалары колледжинин, Котормо иши: ЧЫГЫШ ТИЛДЕРИ болумунун 6 студентти Жалал-Абаддагы Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжине мобилдуулук менен жоношту.Мобилдүүлүктүн негизги максаты -илим жана билим талаасында тажрыйба ,программа алмашуу, эл аралык достукту,мамилени чыңдоо.Академиялык мобилдуулук программасын ишке ашыруу алкагында 2022-жылдын 14- ноябрынан 23-декабрына чейинки кыска мөөнөттук академиялык мобилдуулуккө колледждин атынан төмөнкү студенттерди Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжине жиберилди:


Эл аралык билим берүү колледжине 15-феврваль күнү Ишенаалы Арабаев атындагы колледжинен сдуденттер академиялык мобилдүүлүккө студенттер арасындагы достукту чыңдоо , тажрыйба алмашуу максатында 1 жумага жаңы окуу методдорун үйрөнүү максатында келишти
ОшМУнун Эл аралык билим берүү программалары колледжинин окутуучусу Чубак Нишанов жетектеген 16 студент ички академиялык мобилдуулук боюнча 1 семестрге Бишкектеги музыкалык педагогикалык колледжине окуп, тажрыйба алмашуу максатында 4 жумага барып билимин өркүндөтүп келишет.
Академиялык мобилдуулук программасын ишке ашыруу алкагында 2022-жылдын 13- декабрынан 2б-декабрына чейинки кыска мөөнөттүк академиялык мобилдуулуккө ЭАББПКнын атынан төмөнкү студенттери К.Ш. ′Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин гуманитардык-экономикалык колледжинде окуп келүүгө жиберилди.
30-декабрь күнү ЭАББПКнын окутуучулары Рахимбаева Г.А., Жумабаева А.Т., Бекназаров С.М., Нишанов Ч.Б. жана Таир кызы Гүлмайрам 2021-2022-окуу жылынын 30-декабрь күнү Эл аралык билим берүү программалары колледжинин окутуучулары Жалал-Абад мамлекеттик университетинин колледжине жана Эл аралык Кыргызстан университетинин колледжине ректор,профессор К.Г.Кожобековдун келишиминин негизинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишти.
2022-жылдын 28-февралында Чет тили бөлүмүнөн 6 студент Таштан Эрматов атындагы Бишкек педагогикалык-музыкалык колледжине 1 айга,ал эми Котормо иши бөлүмүнүн 5 студенти И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик теологиялык орто билимдик колледжине ички академиялык мобилдүүлүк боюнча 2 жумага жөнөтүлдү. Жогорудагы 2 бөлүмдүн 11 студентин ЭАББПКнын методисти Азимова Мадина жетектеп алып кетти. Мобилдүүлүк боюнча жөнөп жаткан студенттерди узатуу иш- чарасына ОшМУнун проректору,доцент Эркебаев Т.К. атышты.
Таштан Эрматов атындагы Бишкек педагогикалык-музыкалык колледжинин Чет тили бөлүмүнүн 12 студенти 2021-жылдын 1-ноябрынан 10-ноябрына чейин, ОшМУнун ЭАББПКнын Чет тили бөлүмүнө ички академиялык мобилдүүлүк боюнча келип,эң мыкты деңгээлде өтөштү.
2021-жылдын 1-ноябрынан 30-ноябрына чейин Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжине Чет тили бөлүмүнүн Аяс9-2-19 тайпасынан 3 студент, Аяс9-3-19 тайпасынан 3 студент,Аяс9-4-19 тайпасынан 1 студент,Аяс9-5-19 тайпасынан 2 студент,Аяс9-6-19 тайпасынан 1 студент,Аяс9-4-20 тайпасынан 2 студент,Аяс9-5-20 тайпасынан 4 студент,Аяс9-6-20 тайпасынан 1 студент баары биригип 17 студентти Чет тили бөлүмүнүн окутуучусу Нишанов Чубак Байышович жетектеп барды.