Элективные курсы

Эл аралык билим берүү программалары колледжинин 2021-жылдын "25-апрель күнкү" "Чет тили" , "Котормо иши" багыттарынын окуу планындагы вариативдик бөлүккө пландаштырылган дисциплиналарды тандоо процедураларынын жыйынтыгы :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________                      
Эл аралык билим берүү программалары колледжинин 2022-жылдын "28-май күнкү" "Чет тили" , "Котормо иши" багыттарынын окуу планындагы вариативдик бөлүккө пландаштырылган дисциплиналарды тандоо процедураларынын жыйынтыгы :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________