• Новости

Новости


Студенты КМОП «Переводческое дело: восточные языки» группы ПДККс9-1-23 получили 2-е и 3-е место на конкурсе «Веселый китайский язык». 21 февраля 2024 года институт Конфуция провел конкурс «Веселый китайский язык». На конкурсе приняли участие студенты первого курса КМОП, института Конфуция и учебные заведения города Ош. Целью этого конкурса была повысить интерес учащихся к китайскому языку. Конкурс включила в себе различные образовательные игровые формы.
Эл аралык билим берүү программалары колледжинин чет тили бөлүмүндө адаптациялык педагогикалык практикасынын "Кесибим -келечегим " аттуу жыйынтыктоочу конференциясы болуп өттү.Бул конференциянын өзгөчөлүгү,студенттерге алдын ала СӨАИ катары берилген улуу педагог В.С.Сухомлинскийдин " Мугалимге 100 насаат" жана азыркы замандын Дүйшөн агайы Г.Мадаминовдун " Ата -энелер сиздер үчүн " аттуу китептерин кызыгуу менен окуп чыккандыктарын,бул китептер аларга чоң мотивация болгондугун айтып өтүштү.Андан тышкары " Агай" кинотасмасынын үзүндү көрсөтүлүп,аудиторияда кызыктуу талкуу жүрдү.Мындай иш-чаралар студенттердин алдыдагы практикаларын мыкты өтөөсүнө өбөлгө түзөөрү шексиз.