Обучающие видеоматериалы

ТААЛАЙ АБДИЕВ: "КОТОРМОТААНУУ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ"
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК СПРАВОЧНИК ПО ГРАММАТИКЕ
М.М. КЭРУЛЫ: НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГРАММАТИКИ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
ГЕНИШ ЭЙЮП: ТУРЕЦКИЙ АЛФАВИТ
HAKAN YILMAZ: TÜRKÇE OKUYORUM