Стейхолдеры
ОшМУнун ЭАББП колледжинин

чет тили бөлүмүнүн иш берүүчүлөр менен өткөрүлгөн чогулуштун протоколу

Ош шаары

Өтүлгөн орду: 107-кабинет

Өтүлгөн күнү: 28.03.2022

Жалпы катышуучулар: 32, алардын ичинен 6 иш берүүчүлөр , 24 окутуучулар.

3. Ар түрдүү маселелер: Окутуунун максаттары жана окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын тааныштыруу жана талкуулоо

Угулду:

Чет тили бөлүмүнүн башчысы Рахимбаева Гульгена Абдуллаевна келген иш берүүчүлөргө ыраазычылык билдирүү менен жыйындын максатын түшүндүрүп өттү. Бөлүм башчысы өзүнүн сөзүндө окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын түшүндүрдү жана иш берүүчүлөрдүн да сунуш-пикирлеринин керек экендигин айтты.

Сөзгө чыкты:

1. Нематова Рано №22 С. Шарипов орто мекебинин башталгыч класстарынын окуу бөлүмүнүн башчысы - башталгыч мектептин окутуучусу катары болочоктогу адис бир эле өзүнүн багыты эмес башка дагы адамдын физиологиясы жана коопсуздугу сыяктуу багыттарды билүү менен тиешелүү күтүлүүчү натыйжаларга ээ болуусу зарыл экендигин айтып өттү.

2. Акматов Жоомарт №18-мектеп-гимназиянын директору, Сулайманова Клара №38- мектеп-гимназиясынын чет тили усулдук бирикменин башчысы – баяндаманы угуп, окутуунун максаттары жана күтүлүүчү натыйжалары азыркы замандын талабына ылайык түзүлгөндүгүн баса белгилешип, рынок талабына ылайык адистерди даярдоо үчүн заманбап дицсиплиналарды окутуу зарыл экендигин баса белгилешип, чет тили адистиктерге “Англисче сүйлөө жана жазуу практикасы”, “Медиа сабаттуулук” дицсиплиналарын окуу планына киргизүүнү сунушташты.

Токтом кылынды:

1. Кызыктар тараптардын ой пикир, сунуштарынан кийин окутуунун максат, күтүлүүчү натыйжаларын кайрадан карап чыгуу бөлүмдүн окутуучуларына жүктөлсүн

Бөлүм башчы: Рахимбаева Г.А

Катчы: Турдуглова ГОтделение "Общественных дисциплин" цикл Китайского языка направление 050720 "Переводческое дело" встреча со стейкхолдерами. Протокол №2 (2021-2022)
Фотоотчет
Анализ

Отделение "Общественных дисциплин" цикл Китайского языка направление 050720 "Переводческое дело" родительское собрание Протокол3 (2021-2022)
Фотоотчет
Отделение "Переводческое дело"(английский язык и восточные языки) встреча со стейкхолдерами. Протокол №8(2021-2022)
ФотоотчетБүгүн 7-февраль 2020-жыл Ош МУнун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин орто кесиптик билим берүү программасынын англис тили кафедрасында стейкхолдерлер менен тегерек стол болуп өттү.

Жолугушууда башталгыч класстын англис тили адистигинин негизги билим берүү программасы, анын мазмуну, максаты жана күтүлүүчү натыйжалар талкууланды.

Талкуу жогорку деңгээлде болуп, практиканын мөөнөтүн 4 аптадан 6 аптага узартуу сунушталды.

Стейкхолдерлер мындан ары үзгүлтүксүз кызматташууга даяр экендигин билдиришти.

ОшМУнун ЭАББП колледжинин чет тили бөлүмүнүн иш берүүчүлөр менен өткөрүлгөн чогулуштун протоколу2020-жылдын 21-февраль күнү ОшМУнун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин колледжинин “Англис тили” багытынын кызыктар тараптары болгон ата-энелер, профессордук окутуучулук курам менен биргеликте кезектеги жыйын болуп өттү. Жыйынга келген ата-энелер бул программаны тейлеген “Англис тили” кафедрасынын окутуучулары тарабынан даярдалган презентациялары, Кыргызстандагы окуу жайлардын флагманы болгон ОшМУ жөнүндө видеороликти көрүп, ушул окуу жайда окуган уул-кыздарынын окуудагы жетишүүсү, студенттик жашоосу менен жакындан таанышты. Англис тиликафедрасынын башчысы Г Рахимбаева “Англис тили” багыты боюнча слайддын жардамында программанын максаттары, милдеттери, ар түрдүү иш аракеттери жөнүндө кеңири маалымат берди. Ал эми студенттердин сандык күрсүткүчү , окуудагы абсолюттук жана сапаттык жетишкендиктери жөнүндөгү маалыматты кафедранын окутуучулары баяндады. Бул иш аракет ата -энелердин купулуна толуп, кафедранын профессордук-окуттучулук курамына терең ыраазычылыгын билдирди. Ал эми мыкты окуган активдүү студенердин ата-энелери”Ыраазычылык кат” менен сыйланды. Ата-энеледин сунуш-пикирин эске алып, окуу процессти дагы да жакшыртуу максатында анкетирлөө уюштурулду.


ОшМУнун ЭАББП колледжинин чет тили бөлүмүнүн иш берүүчүлөр менен өткөрүлгөн чогулуштун протоколу