Биздин мугалим Египетте.

2024-02-05 03:46:35 18

Египет мамлекетинин тышкы иштер министирлиги каржылап,Каир университетине караштуу араб тилин окутуу борбору "араб тилчи мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу" семинарын уюштурду. Бул семинарга көптөгөн мамлекеттерден араб тилчи мугалимдер катышышты. Ал эми биздин мамлекеттен эки араб тилчи мугалим барып катышып келди. Анын бирөөсү биздин колледжден Бекназаров Сабыр агай барып,билимин өркүндөтүп келди.