ЭББПКнын чет тили бөлүмүндо кесиптик-базалык педагогикалык практиканын жыйындыктоочу конференциясы болуп өттү.

2023-12-26 04:08:35 51

25.12.2023 ЭББПКнын чет тили бөлүмүндо кесиптик-базалык педагогикалык практиканын жыйындыктоочу конференциясы болуп өттү.Конференцияга ОшМУнун практика жана карьера борборунун жетекчиси Т.Матикеев,педагогика бөлүмү боюнча жооптуу А.Батыралиев жана иш берүүчүлөр катышышып,өздөрүнүн сунуштарын айтышты.Ал эми келечек кесип ээлери практикадан алган тажрыйбалары,ийгиликтери ошол эле учурда кыйынчылыктары тууралуу ой бөлүшүштү. Конференция студент-практиканттардын сабакта колдонулган "Мыкты корсотмо куралдар" конкурсу менен жыйынтыкталды.