ЭАББП коллежинде Англис тили ПЦКсында ачык сабак өтүлдү.

2023-11-29 19:01:31 44

2023-жыл, 28-ноябрда ЭАББПКнын англис тил ПЦКсынын окутуучусу Эльмира Базарбаева, ФЮКтун ЭБК-2-23 тайпасынын студенттерине, "Word order in questions", деген темада ачык сабак өтүп берди. Сабакта интерактивдүү усулдарды колдонду.