Практика жетекчиси Бекназаров Сабыр агайга,студенттер аркылуу кээ бир мекемелер өздөрүнүн ыраазычылыгын билдиришти.

2023-03-15 03:26:48 21

Ош мамлекеттик университети Эл аралык билим берүү программалары колледжинин Чыгыш тилдер бөлүмүнүн ПДА9с-3-21араб жана түрк тайпалары бүгүн окуу-таанышуу практикасын жыйынтыктады. Практика жетекчиси Бекназаров Сабыр агайга,студенттер аркылуу кээ бир мекемелер өздөрүнүн ыраазычылыгын билдиришти. Практика багытында ал мекемелер менен тыгыз иш алып баргандыгы үчүн.