"Котормо иши: англис тили" бөлүмү Аккредитациянын талабына ылайык "НКББП менен тааныштыруу жана талкулоо" максатында тегерек стол уюштурулду.

2023-02-20 11:49:57 22

"Котормо иши: англис тили" бөлүмү Аккредитациянын талабына ылайык "НКББП менен тааныштыруу жана талкулоо" максатында тегерек стол уюштурулду.Тегерек столго " Котормо иши: англис тили" бөлүмүндө окутулган дисциплиналардын окутуучулары,бөлүм башчылар,ПЦК төрайымдары,ар бир бөлүмдүн усулчулары келип катышышты.Тегерек стол жогорку деңгээлде өттү.