Англис тили ПЦКсынын окутуучусу Эргашева Минура Кабыловна ,2023-жылдын 13-февраль күнү, индустриалдык- педагогикалык колледжинде ПР-9-2-22тайпасына ачык сабак өттү

2023-02-16 14:02:08 115

Эл аралык билим берүү программалар колледжинин англис тили ПЦКсынын окутуучусу Эргашева Минура Кабыловна ,2023-жылдын 13-февраль күнү, индустриалдык- педагогикалык колледжинде ПР-9-2-22тайпасына ачык сабак өттү. Грамматикалык темасы: "The past simple tense" жана лексикалык темасы: "Wild animals". Сабактын максаты: студенттердин сүйлөө көндүмдөрүн өстүрүү жана жаныбарларга аяр мамиле кылуу. Сабакта интерактивдүү доска жана интерактивдүү усулдар колдонулду. Студенттер активдүү катышып, сабак максатына жетти. Катышуучу окутуучулар Эргашева Минурага ийгилик каалашты.